10.07.2011

Nešto malo o japanskom pismu

Najčešće pitanje koje dobijamo u vezi učenja japanskog jezika je - kakvo se pismo koristi?
Odgovor bi bio predugačak da pokušam sve da smestim u jedno izlaganje, tako da, za početak, uopšteno o pismu, a kasnije ćemo pisati i o svakom pismo posebno. :)

U Japanu se koriste simultano 3 pisma. Hiragana (ひらがな), Katakana (カタカナ) i Kanđi (漢字).
Pismo koje se koristi danas je stiglo u originalnom obliku iz Kine u davnom 6 veku, širenjem Budizma. Ipak, kako je japanski jezik veoma drugačiji od kineskog, ubrzo se razvila potreba da se stvori pismo koje će odgovarati duhu japanskog jezika.
Kinesko pismo, u Japanu zvano Kanđi, je korišćeno kao model za izradu dva dodatna zasebna slogovna pisma - Hiraganu i Katakanu. Hiragana je posebno važna pri učenju japanskog jezika jer je celokupna gramatika zasnovana na glasovnim promenama koje je najlakše i najlogičnije naučiti preko Hiragane.

Ova tri pisma su podjednako prisutna, svako sa svojom posebnom namenom i međusobnon se kombinuju u pisanju, u zavisnosti od potrebe.
Kanđi se koristi generalno za imenice i za označavanje korena glagola i prideva, dok je nastavak tih glagola i prideva napisan hiraganom- promenljiv i menja se u zavisnosti od gramatičke funkcije.
Hiragana se koristi i za reči izvornog japanskog porekla za koje Kanđi ne postoji ili nije u široj upotrebi. Hiragana je ujedno i prvo pismo koje je potrebno savladati pri učenju japanskog jezika.
Katakana je pismo koje se koristi za pisanje stranih reči, čak i onih odomaćenih u japanskom jeziku, pa i svih stranih imena. U današnje vreme se najviše koristi u svetu industrije i dizajna, ali ima i svrhu akcentovanja reči, skretanja pažnje na određenu reč koja bi inače bila napisana Hiraganom ili Kanđijem.

Koliko je potrebno naučiti ova 3 pisma?
E, to je sve već vrlo individualno. Kanđiji se uče celog života, jer postoji ogroman broj u aktivnoj upotrebi, i nemoguće je savladati baš sve. Među japanolozima vlada mišljenje da je potrebno otprilike 2000 Kanđija da bi se čitale dnevne novine (sa čime se i ja slažem).
Hiragana i Katakana se savladaju dosta brzo, kroz par meseci uz konstantnu vežbu. Ali, iako ova dva pisma imaju dosta mali broj znakova (u poređenju sa Kanđijima) ne treba ih olako shvatiti. Ova dva pisma imaju dosta sličnih znakova koji na početku unose dosta zabune pri učenju, ali ovaj problem se eliminiše kroz redovnu vežbu.
"Ne pamti samo glava, pamti i ruka." :)

Tamara @ Life College :)

No comments:

Post a Comment